Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

El programa Aprenentatge Servei en la Serra de Tramuntana o com fer de la Serra una aula... i de una aula la Serra.

 

CATEGORÍES: Cultura.

28.10.2016
 

Què és l'Aprenentatge Servei i com integra a la Serra?

El Programa Aprenentatge Servei és una metodologia que detecta necessitats reals de l'entorn per crear processos d'aprenentatge i de servei comunitaris que ajudin a millorar-ho.
A fi de promoure aquest programa integrat en el currículum dels centres educatius de Mallorca amb la Serra de Tramuntana com skyline, es va crear un pla de col·laboració entre el Servei de Formació del Professorat, el Servei d'Innovació Educativa i el Consorci de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.
 

Convocatòria de Participació en el Programa.

A la convocatòria per integrar-se al Programa presentada a centres de Mallorca van respondre 31, amb alumnes d'edats variades des d'infantil a secundària. D'entre aquests centres, es va realitzar una selecció sobre la base de la seva idoneïtat, de 20.
 

Primera reunió de participants.

La primera reunió de participants i organitzadors va tenir lloc el dijous 27 d'octubre. El seu objectiu era, a més de presentar el projecte a mitjans, realitzar una jornada inicial de formació i intercanvi d'experiències amb docents que han participat en l'àmbit nacional en programes d'aprenentatge semblants com la ponència Vega Educa de Javier Alonso, mestre i activista per la conservació de la vega de Granada.

En aquesta jornada es van impartir també formacions pràctiques orientades a aportar idees d'interacció amb els alumnes i la Serra a través de tres tallers:

Un enfocat a usar les noves tecnologies al servei del projecte. Des de la creació d'un blog a la gestió de xarxes socials per compartir informació i coneixement.
Un altre, un Tast de Natura orientat a afavorir i potenciar les experiències sensorials en la Serra a través d'un recorregut guiat.
I finalment, La Serra de Tramuntana en 1 metre quadrat, enfocat a la creació d'hàbitats naturals que reprodueixin l'ecosistema de la Serra en espais reduïts i orientats a aquells centres que, sense estar establerts en la Serra, vulguin endur-se la Tramuntana als seus propis recintes educatius a través d'una plantació d'aromàtiques silvestres.

Per tancar la jornada, rondalles mallorquines i romances que van completar un dia que va voler abastar els valors culturals, naturals i tradicionals pels quals la Serra és Patrimoni de la Humanitat.

 

Les escoles i els seus projectes.

A partir d'aquest moment, cadascuna de les 20 escoles desenvoluparà el seu propi projecte d'integració de la Serra a les aules, que rebrà un seguiment mensual per part dels assessors tècnics del programa.
Al febrer se celebrarà una nova jornada de formació i al març es realitzarà una altra de presentació de projectes.
Durant aquests mesos, els alumnes tindran com a professors al ferreret, el voltor negre o l'àguila peixatera. Canviaran pupitres per Refugis de muntanya i pati amb gronxadors per Campos d'Aprenentatge.
 

Avaluació del Programa.

Amb el tancament del programa, en 2017, els docents presentaran una memòria de les activitats realitzades per demostrar com aquestes hores docents, i avaluables, han ensenyat als seus alumnes una lliçó que recordaran (i al seu torn ensenyaran) tota la vida.
 

 

Agraïments:
Mª Dolores Pérez Riera.
Responsable del Programa Aprenentatge Servei