Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

Almallutx, pedres que expliquen històries

 

Hi ha moltes formes d'explicar la història i moltes de llegir-la. El mes passat vam parlar amb Lluc Mir, president del recentment creat Gremi de Margers, que va descriure com la pedra ha fet història i la història Patrimoni a la Serra de Tramuntana. Aquest mes, la pedra segueix sent, angular, per parlar del passat (i, en definitiva, el present) de la nostra societat i cultura.

Ho farem a través del jaciment d'Almallutx, descobert el 2011 Mallorca per Jaume Deyà i Pablo Galera, dos joves arqueòlegs, el 2011 i que ha donat importants claus per conèixer més sobre la resistència islàmica al llarg de la conquesta cristiana de Mallorca de 1229 a 1232.

CATEGORÍES: Patrimoni.

22.12.2016
 

Les aigües del Gorg Blau s'amaguen, durant gran part de l'any, més de 120.000 m² de terreny que acull un tresor de pedra, ossos i ceràmica que ens permeten estudiar la vida d'una comunitat rural islàmica creada en el S. XIII quan un important contingent d'homes armats de Catalunya i Aragó, dirigits per Jaume I, desemabarcó a l'illa i va conquistar Medina Mayurqa (la ciutat de Palma) d'on van poder fugir uns 40.000 habitants almohades que es van refugiar a les muntanyes.

Allí construyeron, sobre restos de civilizaciones anteriores, una fortificación de doble muralla, con prisas y sin trabajar la piedra, para protegerla.
En su interior, una acrópolis con varias cabañas y en el asentamiento, calles, una mezquita, cementerios y casas, por cuyos restos carbonizados puede adivinarse el final que tomó por sorpresa a quienes las habitaban y no tuvieron tiempo de huir (las llaves han sido encontradas aún en algunas de las puertas).

Allà van construir, sobre restes de civilitzacions anteriors, una fortificació de doble muralla, amb presses i sense treballar la pedra, per protegir-la.
Al seu interior, una acròpolis amb diverses cabanes i en l'assentament, carrers, una mesquita, cementiris i cases, pels restes carbonitzades pot endevinar el final que va prendre per sorpresa als que les habitaven i no van tenir temps de fugir (les claus han estat trobades encara en algunes de les portes).

Les pròpies cròniques de Jaume I descriuen la situació de les persones que van habitar aquest assentament mentre resistien els atacs de les tropes cristianes: "van arribar a tal necessitat de queviures, que es menjaven les herbes de les muntanyes com si fossin bèsties".
Tot i això, el que permet distingir la seva procedència "urbana" són les restes trobades a les cases: "des ceràmica fina a ferradures, passant per estris de cuina, perfumers i un altre tipus d'objectes més elaborats i luxosos", segons Jaume Deyà , arqueòleg descobridor de l'assentament i recuperador, "el primer que penses quan trobes un jaciment a la muntanya és que els seus habitants són pastors, però en el context històric de la Conquesta és diferent; són persones que fugen i pugen al Gorg Blau amb els seus millors pertinences ".

 

El final del asentamiento fue dramático, como lo ha sido en ocasiones su estudio.
Amenazado por el agua del Gorg Blau que pone en peligro su conservación, los piratas arqueológicos, que se apropian de restos para venderlos, y la falta de recursos económicos y humanos, un reducido número de arqueólogos ayudados por estudiantes, han trabajado duro buscando (bajo las piedras, también), financiación a través del micromecenazgo o los patrocinios y divulgación a través de un cómic que, además de contar la historia de sus habitantes, recoge también fondos para proteger sus restos.

Cada piedra, una historia, en la Serra de Tramuntana.

El final de l'assentament va ser dramàtic, com ho ha estat en ocasions el seu estudi.
Amenaçat per l'aigua del Gorg Blau que posa en perill la seva conservació, els pirates arqueològics, que s'apropien de restes per vendre'ls, i la manca de recursos econòmics i humans, un reduït nombre d'arqueòlegs ajudats per estudiants, han treballat dur buscant (sota les pedres, també), finançament a través del micromecenatge o els patrocinis i divulgació a través d'un còmic que, a més d'explicar la història dels seus habitants, recull també fons per protegir les seves restes.

Cada pedra, una història, a la Serra de Tramuntana.