Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

Convocatòria pública de subvencions del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per a entitats que promoguin i fomentin la custòdia del territori a la Serra de Tramuntana per a l’any 2018

 

Presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Finalitza el dia 24 de setembre de 2019.