Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

Convocatòria de subvencions per a l’any 2020, per a la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i forestals, de titularitat municipal, i el manteniment, la neteja i la conservació d’espais públics que per les seves característiques necessitin d’una especial cura, que estiguin situats dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana

 

NOTA:

D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020) se suspenen els termes i s'interrompen els terminis de concessió de subvencions i ajudes públiques del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. El còmput es reprendrà en el moment en què perdi la vigència el Reial Decret o, si és el cas, les seves pròrrogues. 

 

Presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener de 2020.