EL CONSORCI

El Consorci Serra de Tramuntana - Patrimoni Mundial és un ens public format pel Govern de les Illes Balears i pel Consell Insular de Mallorca i les seves finalitats venen definides en els seus Estatuts publicats al BOIB dia 30/05/2019 i son les derivades de la Declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.

PERFIL DEL CONTRACTANT

SUBVENCIONS