El gust per la Serra

 

El gust per la Serra servirà per difondre les tradicions gastronòmiques.

ACTIVITATS

El gust per la Serra
El gust per la Serra

Visita a una explotació agrícola o ramadera o un obrador de la Serra