Visites a possessions emblemàtiques

 

Una possessió és una gran propietat o finca rural i agrícola, d’una extensió més o menys important, que inclou un petit nucli edificat, les cases de possessió, veritable centre d’explotació i producció. Les possessions tenen origen en el repartiment de terres entre els nobles que participaren en la conquesta catalana de Mallorca en 1229, realitzat a partir de les alqueries islàmiques preexistents. Així que els propietaris d’aquestes finques solen estar emparentats amb descendents de famílies nobles de terratinents. A les possessions es troben infraestructures de gran interés etnològic: la carbonera (magatzem de carbó produït a la propietat), la bodega (sobretot en els litorals de Valldemossa, Deià i Banyalbufar) o la torre de defensa, pròpia de finques properes a la costa.

La possessió ha estat durant anys la peça clau de l’economia agrícola i ramadera tradicional. Les finques s’han anat adaptant al pas del temps, i les necessitats o la voluntat dels propietaris ha generat models constructius diferents.