Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Consell de Mallorca
Serra de Tramuntana

Béns d’Interés Cultural i Béns Catalogats

 

Per tota la Serra de Tramuntana es trobaran nombrosos elements patrimonials que gaudeixen d’una protecció singularitzada, declarats Bé d’Interés Cultural (BIC) o Bé Catalogat (BC). Els BIC són els béns mobles i immobles més rellevants, classificats en diverses categories: monument, conjunt històric, jardí històric, lloc històric, lloc d’interès etnològic, zona arqueològica, zona paleontològica. Els BC són béns mobles i immobles que -malgrat no tenir la rellevància dels BIC- tenen prou significació i valor per a constituir un bé a protegir singularment