Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

Barraques i sitges

 

El carboneig, la conversió de llenya dels boscos en carbó, era una de les activitats econòmiques més importants de la Serra de Tramuntana, i es realitzava durant els mesos de primavera i estiu. El cicle començava amb l’acord contractual entre el carboner i l’amo del terreny, en el que es decidia quins arbres serien tallats i on es construirien la sitja i la
barraca on s’allotjarien els homes.

Primer s’aixecava la barraca, edificació senzilla de planta circular amb parets de pedra seca i una coberta cònica amb armadura de fusta i recoberta de càrritx. Després es començava a formar la sitja: es delimitava una superfície circular empedrada, i sobre aquesta es disposaven pedres més petites, terra seca i vermella, i la fusta tallada de pi o alzina. Quan la sitja ja tenia forma cònica, es cobria amb branques verdes i una capa de terra fina.