Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

Forns de calç

 

L’abundor de pedra calcària a la Serra de Tramuntana convertí la producció de calç en una activitat econòmica pròspera, ja que la calç s’utilitzava a la construcció, la medicina, la higiene, l’aïllament tèrmic o la desinfecció  de cisternes. Per aconseguir-la es construïen els forns de calç a llocs amb pendent, per tal de poder carregar-los amb facilitat i evitar l’acumulació de l’aigua de pluja. Solen ser construccions situades dins d’un gran clot de forma circular, revestit per una paret gruixuda de pedra seca.