Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Consell de Mallorca
Serra de Tramuntana

Pedra en sec

 

Una de les riqueses singulars de la Serra de Tramuntana és l’obra de pedra en sec, tècnica constructiva utilitzada des de temps immemorials que ha servit per ampliar zones de cultiu, millorar les collites, evitar desastres i aprofitar l’aigua que, de manera irregular, rep aquest territori. Aquesta tècnica empra la pedra residual dels camps, treballada sense cap mena
d’argamassa o ciment, per a aixecar parets de delimitació de parcel·les i propietats, camins de muntanya, sitges i barraques de carboner, forns de calç i cases de neu, entre d’altres elements.

El màxim exponent el constitueixen els vessants de marjades, procediment d’escalonament imprescindible per a habilitar nous espais de conreu sense cap més recurs que la pedra del lloc. Aquestes construccions utilitzen materials de l’entorn i s’integren perfectament en el seu context
paisatgístic natural, tot convertint-se gairebé en la seva prolongació.