Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

Contracte mixt de serveis i subministrament de les Rutes Culturals dins l'àmbit de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (lots 1 a 4)

 
 • Número d'expedient: 1/2018-CST
 • Tramitació: ordinària.
 • Procediment d'adjudicació: obert.
 • Data límit de presentació d'ofertes: 22/01/2019 a les 19 h.
 • Estat: Licitació pendent d'adjudicació.

Dades del contracte.

 • Tipus de contracte: subministrament i serveis.
 • Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 100.530,00 euros.
 • Divisió per lots: sí. 
 • Classificació CPV Lot 1: 39133000 Expositors
 •  
 • Classificació CPV Lot 2: 79800000 Serveis d'impressió i serveis connexos.  
 • Classificació CPV Lot 3: 72212200 Serveis de desenvolupament de software de connexió en xarxa, Internet i intranet. 
 • Classificació CPV Lot 4: 92000000 Serveis d'esbarjo, culturals i esportius.
 • Termini d'execució: 16 mesos. 
 • Lloc de presentació de les ofertes: Registre del Consorci Serra de Tramuntana. Carrer del General Riera n. 113, 07010 Palma (Mallorca). També es poden presentar als llocs establerts a l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Informació i documentació: Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. Carrer del General Riera n.113, 07010 Palma (Mallorca).

Enllaç al contracte: aquí.