Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

Convocatòria de subvencions del Consorci de la serra de Tramuntana per a l'any 2018, per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, i el manteniment, la neteja i la conservació d'espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'auna especial cura, que estiguin situats dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana