Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Consell de Mallorca
Serra de Tramuntana

Els programes del pla de gestió

 
  • El 2009 es va aprovar el Pla de Gestió de la Serra de Tramuntana, que defineix els objectius i les accions per conservar la Serra.
  • El 2010 es va constituir el Consorci de la Serra de Tramuntana com a òrgan de gestió que ha d’executar el pla mitjançant accions directes o coordinant a les distintes administracions amb competències sobre la Serra. 

Les finalitats del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

Les finalitats del Consorci de la serra de Tramuntana (1) són:


a) Impulsar polítiques de millora i conservació dels elements i valors, tangibles o intangibles, que conté la serra de Tramuntana i que han motivat la declaració com a Patrimoni Mundial de conformitat amb allò que estableix la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural de 1972.

b) Promoure i finançar l’execució d’obres, la prestació de serveis i la implantació d’instal·lacions en general, relacionats amb la declaració de la serra com a patrimoni mundial.

c) Impulsar la coordinació de les inversions que projectin les diferents administracions públiques per dur a terme les obres, els serveis i les instal·lacions que puguin incidir en la conservació i la millora del paisatge cultural de la Serra i en la qualitat de vida i de futur de la població.

d) Promoure iniciatives i projectes culturals orientats a la conservació i la millora del paisatge i del patrimoni cultural de la Serra.

e) Facilitar la participació i la cooperació administrativa en benefici d’una major eficàcia i eficiència de recursos per tal d’assolir els objectius propis de conservació i millora dels valors que han comportat la declaració de la serra com a patrimoni mundial.

f) Promoure la implicació de la iniciativa particular en la conservació i la millora del paisatge cultural i dels valors patrimonials de la serra, en especial amb l’impuls d’acords de custòdia del territori.

g) Contribuir a la vetlla del compliment de les disposicions normatives que protegeixen els valors de la Serra.

h) Promoure la captació de fons públics i privats i assumir la coordinació i gestió de tot tipus d’ajuts i subvencions que es puguin obtenir per complir millor els objectius que es deriven de la declaració de la Serra com a patrimoni mundial.

i) Impulsar iniciatives de promoció de la innovació i la recerca que tenguin una  incidència positiva en els valors que fonamenten la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial.

1) BOIB Núm 58 de 19.04.2011