Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Serra de Tramuntana

Procediment obert per a la contractació d'un servei de transport per a alumnes d'escoles públiques i concertades de Mallorca realitzin excursions a la serra de Tramuntana.

 

 

Expedient de contractació relatiu al servei de transport per a que alumnes de les escoles públiques i concertades de Mallorca realitzin excursions a la Serra de Tramuntana (exp. 1/2014-PO), mitjançant procediment obert.

 

Objecte: prestació d’un servei de transport per alumnes de les escoles de Mallorca per realitzar excursions a la Serra de Tramuntana durant el curs 2014-2015.

Termini de presentació de les ofertes: fins el dia 15 d'octubre de 2014.

Data de publicació: publicat al BOIB núm. 132, de 30 de setembre de 2014.

Òrgan de contractació: vicepresident del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

Documents que s'adjunten: