Serra de Tramuntana
Unesco - World heritage
Consell de Mallorca
Serra de Tramuntana

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, integrat per representants de les diferents administracions –autonòmica, insular i municipal– i presidit pel Consell de Mallorca, impulsa polítiques de millora i conservació dels elements i valors, tangibles o intangibles, que conté la Serra de Tramuntana. Actuacions que es fan des de diferents àmbits, sempre cercant la implicació i la participació particular i col·lectiva dels agents implicats. 

Les finalitats del Consorci Serra de Tramuntana - Patrimoni Mundial estan definides als seus estatuts (BOIB 30/05/2019), i son les derivades de la Declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la Unesco. L’objectiu és dur a terme accions i iniciatives encaminades a la millora de la intervenció humana i a la sostenibilitat d’aquest territori nostre, que és també Patrimoni Mundial de la Humanitat.

Sabies que ... ?

 
 
 
 
 

Sistema d'Indicadors de la Serra de Tramuntana